โปรแกรมวันที่ 7 มิ.ย. 2023

10:00
Iceland Cup
เคอาร์ เรย์ยาวิค เคอาร์ เรย์ยาวิค
เซนจาร์นาน เซนจาร์นาน
โปรแกรมวันที่ 3 มิ.ย. 2023

08:00
ไอซ์แลนด์ Pepsideild
เซนจาร์นาน เซนจาร์นาน
KA KA
โปรแกรมวันที่ 29 พ.ค. 2023

09:15
ไอซ์แลนด์ Pepsideild
เคอาร์ เรย์ยาวิค เคอาร์ เรย์ยาวิค
เซนจาร์นาน เซนจาร์นาน