โปรแกรมวันที่ 30 ม.ค. 2023

11:30
Paranaense 1
Londrina Londrina
โปรแกรมวันที่ 27 ม.ค. 2023

13:00
Paranaense 1
Londrina Londrina
โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ