โปรแกรมวันที่ 16 เม.ย. 2024

09:15
ปรีไมราลีกา โปรตุเกส
Vizela Vizela
ชาเวส ชาเวส
โปรแกรมวันที่ 8 เม.ย. 2024

04:30
ปรีไมราลีกา โปรตุเกส
ชาเวส ชาเวส
ปอร์ติโมเนนเซ่ ปอร์ติโมเนนเซ่